Nasze Stowarzyszenie powstało z woli kilku osób, które połączyła chęć działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Pierwszym Beneficjentem był Leon Szafran, który choruje na rdzeniowy zanik mięśni. To od niego wszystko się zaczęło.

Działania, jakie wykonaliśmy by pomóc chłopcu zostały podsumowane przez redaktora Głosu Wągrowieckiego Franciszka Szklennika, który nazwał naszą grupę Lwie Serca. I tak już zostało.

Celami Stowarzyszenia są:

1) szeroko rozumiana edukacja osób z otoczenia ludzi z niepełnosprawnością,

2) tworzenie kampanii informacyjnych związanych z wykluczeniem społecznym,

3) budowanie prawdziwego, pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych

4) propagowanie technik rehabilitacji pozwalających wrócić do zdrowia osobom niepełnosprawnym

5) organizacja zajęć edukacyjnych, sportowych, kursów i szkoleń z zakresu fizjoterapii, psychologii skierowane dla terapeutów,

6) organizacja zajęć edukacyjnych, sportowych, kursów i szkoleń z zakresu fizjoterapii, psychologii skierowane dla rodzin, w której występuje niepełnosprawność,

7) organizacja zajęć edukacyjnych oraz sportowych dla osób z niepełnosprawnością,

8) organizowanie wydarzeń kulturalnych, których celem jest edukacja na temat wykluczenia społecznego,

9) organizacja wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, których celem jest wspieranie osób niepełnosprawnych,

10) działalność charytatywna,

11) wspieranie osób z niepełnosprawnością na każdym etapie życia,

12) promocja i organizacja wolontariatu,

13) działalność na rzecz rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym,

14) działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność społeczna, charytatywna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji skierowana do dzieci i młodzieży.

Zapraszamy do obserwowania aktualności umieszczanych na naszej stronie oraz polubienia profilu Stowarzyszenia Lwie Serca na portalu Facebook. 

Już wkrótce ruszą zapisy do projektu  Edukacja w nowej rzeczywistości: kompleksowy i długofalowy model postępowania fizjoterapeutycznego w rdzeniowym zaniku mięśni”.

Projekt ten został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. 

Możesz wesprzeć nasze działania przekazując darowiznę finansową.

Stowarzyszenie Lwie Serca

ul. Feliksa Tylmana 1
62-100 Wagrowiec

Santander Bank Polska
ul. Mieczysława Jeżyka 2c
62-100 Wągrowiec

nr konta
87 1090 1317 0000 0001 3689 9446 

tytuł wpłaty: “Darowizna na cele statutowe”

Współpracują z nami:

Przekaż darowiznę

Możesz wesprzeć finansowo działalność naszego Stowarzyszenia.