Artur Bartochowski – Ocena sprawności układu oddechowego

Artur Bartochowski – Ocena sprawności układu oddechowego

Ocena sprawności układu oddechowego u dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni uczestniczących w projekcie „Edukacja w nowej rzeczywistości: kompleksowy i długofalowy model postępowania fizjoterapeutycznego w rdzeniowym zaniku mięśni”  W trakcie realizacji projektu...
Ewa Gajewska – podsumowanie pracy w ramach projektu

Ewa Gajewska – podsumowanie pracy w ramach projektu

W latach 2019-2020 w ramach projektu “Edukacja w nowej rzeczywistości: kompleksowy i długofalowy model postępowania fizjoterapeutycznego w rdzeniowym zaniku mięśni” zostały przeprowadzone badania dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni. Uwzględniono w nich...
Magdalena Mazur – Wsparcie neuro-surdologopedy w SMA

Magdalena Mazur – Wsparcie neuro-surdologopedy w SMA

 Wsparcie neuro-surdologopedy w SMA w ramach projektu”Edukacja w nowej rzeczywistości: kompleksowy i długofalowy model postępowania fizjoterapeutycznego w rdzeniowym zaniku mięśni”. Miałam niewątpliwy zaszczyt i przyjemność wziąć udział w pierwszym na...