Stowarzyszenie Lwie Serca realizuje dwuletni projekt pt.: “Edukacja w nowej rzeczywistości: Kompleksowy i długofalowy model postępowania fizjoterapeutycznego w rdzeniowym zaniku mięśni”.

Spotkania odbyły się już w roku 2019 i planowane są także w 2020. Przyglądamy się sytuacji związanej z pandemia koronawirusa i na bieżąco pracujemy nad harmonogramem spotkań tak, aby mogły one odbyć się w czasie bezpiecznym dla Prowadzących oraz Uczestników.

Projekt został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.